Postní výzvy

Děti

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní. (Evangelium: Mk 1,12-15)

VYRÝT SUCHÉ KOŘENY
V půdě jsou ukryty suché kořeny,
které je potřeba vyrýt, aby byla úrodná.

Jak to udělám s půdou v srdci? Třeba tak, že:

 • – budu po sobě uklízet
 • – budu se míň rozčilovat na druhé
 • – budu míň na počítači nebo na mobilu

Ježíš se před učedníky proměňuje na hoře. (Evangelium: Mk 9,2-10)

DODÁVAT PŮDĚ ŽIVINY
Půdu je potřeba obohacovat o živiny, aby byla úrodná.

Jak to udělám s půdou v srdci? Třeba tak, že:

 • – si budu sám nebo s někým pravidelně číst
 • – zahraji si s někým hru
 • – najdu každý den něco, za co poděkuji Bohu

Ježíš očišťuje chrám od toho, co tam nepatří. (Srov. Mk 9,5)

ODSTRAŇOVAT Z PŮDY KAMENÍ
Hříchy jsou jako kameny v půdě, brání semenům růst.
Kamenů i hříchů je potřeba se pravidelně zbavovat.

Jak to udělám s půdou v srdci? Třeba tak, že:

 • – vyhýbám se tomu, co vím, že je špatné
 • – vždy se omluvím, když někomu ublížím
 • – připravím se ke svátosti smíření

Ježíš mluví s Nikodémem o Boží lásce a o oběti. (Evangelium: Jan 3,14-21)

TRPĚLIVĚ OKOPÁVAT PŮDU
Okopáváním – kypřením se půda provzdušňuje.
Vzduch pomáhá dobrému zakořenění rostlin.

Jak okopám půdu v srdci? Třeba tak, že:

 • – se budu modlit za…………………………………………….
 • – někoho obejmu
 • – každý večer si zpytuji svědomí

Ježíš mluví o ochotě obětovat se a o zrnu, které přinese užitek, jen když je zaseto. (Evangelium: Jan 12,20-33)

NEBÁT SE ZASÍT
Zasetá semena se v půdě rozpadnou.

Vyroste z nich však něco krásného.

Jak zaseju do půdy v srdci? Třeba tak, že:

 • – půjdu s někým na návštěvu k babičce/dědovi
 • – sám od sebe budu pomáhat druhým
 • – budu se s druhými dělit (o sladkosti, hračky)

Ježíše vítají v Jeruzalémě, ale pak je ukřižován.
(Evangelium: Mk 14,1 – 15,47)

ZALÉVAT PŮDU
Nevidíme, co se v půdě děje, přesto ji však zaléváme. Věříme, že semena jednou vyklíčí.

Jak zalévám půdu v srdci? Třeba tak, že:

 • – namaluji velikonoční pohlednici nebo vajíčka
 • – když něco chci, nezapomenu poprosit a poděkovat
 • – pochválím za něco kamarády, rodiče, sourozence

Ježíš vstal z mrtvých. (Evangelium: Jan 20,1-9)

NECHAT VYRŮST
Když zasetá semínka vyklíčí, máme z toho radost.

Jak se radovali učedníci, když Ježíš vstal z mrtvých?

Jak předávat radost dál? Třeba tak, že:

 • – pomohu nachystat slavnostní oběd
 • – s dospělými zapálím svíčku – symbol Ježíše
 • – zdravím druhé s úsměvem

Dospělí a mládež

Ježíš byl na poušti čtyřicet dní. (Evangelium: Mk 1,12-15)

VYRÝT SUCHÉ KOŘENY
V půdě jsou ukryty suché kořeny,

které je potřeba vyrýt. Jedině tak bude úrodná.

Abychom mohli svědčit o Ježíši,
je třeba začít u sebe, najít a vyrýt z naší půdy
skryté kořeny našich závislostí a zlozvyků.

Čeho se chci zbavit?
Vyberu:

 • – zbytečné trávení času na sociálních sítích
 • – zbytečné kritizování druhých
 • – přílišná konzumace (jídla a pití), plýtvání
 • – nezájem o druhé
 • – odkládání nevyřešených problémů nebo úkolů

Ježíš se před učedníky proměňuje na hoře. (Evangelium: Mk 9,2-10)

DODÁVAT PŮDĚ ŽIVINY
Půdu je potřeba obohacovat o živiny, aby byla úrodná.

Abychom mohli svědčit o Ježíši mezi lidmi,
je třeba nechat se obohatit životem s ním
a sdílet svou víru ve společenství (rodiny, farnosti).
Čím „hnojím“ svou půdu?

Vyberu, co budu dělat (s druhými):

 • – trávit čas s Bohem (mše, četba Písma, modlitba)
 • – trávit čas s lidmi (rozhovor, hra, výlet)
 • – nemarnit čas (prázdnými řečmi, filmy, činnostmi)
 • – sdílet krásu a radost, děkovat, chválit (Boha, druhé)
 • – pečovat o tělo (cvičit, zdravě jíst, chodit včas spát)

Ježíš očišťuje chrám od toho, co tam nepatří. (Srov. Mk 9,5)

ODSTRAŇOVAT Z PŮDY KAMENÍ
Hříchy jsou jako kameny v půdě,
které brání semenům klíčit a růst.

Pokud chceme svědčit o Ježíši, je třeba poznat,
co nás vzdaluje od Boha, a vyhýbat se tomu.
Jaké kameny – hříchy chci odstraňovat ze své půdy?

Vyberu, co budu dělat:

 • – každý večer si zpytuji své svědomí
 • – přijmu svátost smíření
 • – budu se snažit usmiřovat spory
 • – podpořím někoho, kdo hájí dobrou věc
 • – vyhýbám se tomu, o čem vím, že mě láká ke zlému

Ježíš mluví s Nikodémem o Boží lásce a o oběti. (Evangelium: Jan 3,14-21)

TRPĚLIVĚ OKOPÁVAT PŮDU
Okopáváním – kypřením se půda provzdušňuje.
To pomáhá dobrému zakořenění rostlin.

Všechny problémy sami nevyřešíme.
Má smysl je ale odevzdávat v modlitbě Bohu.
Od do nich může vstoupit – „provzdušnit“ je.
Za co se chci (společně s dalšími lidmi) modlit?

Vyberu modlitební úmysl:

 • – za konkrétního člověka
 • – za naši vlast
 • – za rodinu, spolupracovníky, sousedy, spolužáky
 • – za církev, papeže, kněze
 • – za nemocné

Ježíš mluví o ochotě obětovat se a o zrnu, které přinese užitek, jen když je zaseto. (Evangelium: Jan 12,20-33)

NEBÁT SE ZASÍT
Zasetá semena se v půdě rozpadnou.

Vyroste z nich však něco krásného.

Nebojme se zasévat semena svých možností a darů, která jsme dostali od Boha. Rozšiřujme lásku k Bohu.
Co mám ve své sýpce a mohu to nabídnout?

Vyberu, co udělám (příp. se domluvíme ve skupině):

 • – navštívím osamělého člověka
 • – nabídnu svou pomoc (ve farnosti, v rodině, v práci)
 • – zapojím se do některé sbírky, šířím o ní informace
 • – vyrobím velikonoční přání, pak někomu věnuji
 • – navrhnu společnou aktivitu pro věřící i nevěřící

Ježíše vítají v Jeruzalémě, ale pak je ukřižován.
(Evangelium: Mk 14,1 – 15,47)

ZALÉVAT PŮDU
Nevidíme, co se v půdě děje, přesto ji však zaléváme. Věříme, že semena jednou vyklíčí.

Bůh nás miluje bez podmínek, zalévá nás svou láskou. Zkusme ho napodobit.
Jak mohu „zalévat“ vztahy s druhými?

Vyberu, co budu dělat:

 • – všímám si lidí kolem, chovám se k nim vlídně
 • – udělám si čas na své blízké
 • – uspořádáme společnou (pesachovou) večeři
 • – pozvu někoho na akci farnosti (pašije, slavení)
 • – rozdělím se o velikonoční pokrm (např. se sousedy)

Ježíš vstal z mrtvých. (Evangelium: Jan 20,1-9)

NECHAT VYRŮST
Proces klíčení nezáleží na nás, ale na Stvořiteli.
A někdy vyroste něco jiného, než bychom čekali.

Ježíše potkáváme tím, že o něm svědčíme.
– papež František

Nenechme si pro sebe radost z Ježíšova vítězství.
Jak ji budeme sdílet?

Vyberu, co budu dělat:

 • – slavit s Bohem, chválit ho, číst Bibli
 • – sdílet radost s lidmi (ve farnosti, v rodině, na síti)
 • – sdílet své osobní svědectví ze života s Bohem
 • – dopřát radost sám sobě a tento čas si vychutnat