Svátost smíření je zpravidla půl hodiny přede mši svatou.
Ve středu 16-16.50 během adorace (mimo prázdniny)
První pátek v měsíci 17.30-18.30 během adorace (mimo prázdniny)