Velikonoční bohoslužby

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci    
24. 3. 2024 Květná neděle 7:30, 9:00
28. 3. 2024 Zelený čtvrtek 17:00
29. 3. 2024 Velký pátek – Pašijová hra
                                       – Obřady Velkého pátku
15:00
16:00
30. 3. 2024 Bílá sobota – Obřady vzkříšení 21:00
31. 3. 2024 Boží hod velikonoční 7:30, 9:00
1. 4. 2024 Velikonoční pondělí 9:00

   Na Bílou sobotu je od 8 do 18 hodin otevřen kostel k modlitbě u Kristova hrobu.
   Hlavní zpověď v neděli 24. 3. od 15 do 17 hodin, ostatní dny půl hodiny před mší svatou.

kostel sv. Hedviky v Krásném Poli    
24. 3. 2024 Květná neděle 10:30
28. 3. 2024 Zelený čtvrtek 18:00
29. 3. 2024 Velký pátek – Křížová cesta vesnicí
                       – Obřady Velkého pátku
16:45
18:00
30. 3. 2024 Bílá sobota – Obřady vzkříšení 19:30
31. 3. 2024 Boží hod velikonoční 10:30
1. 4. 2024 Velikonoční pondělí 7:30

   Na Bílou sobotu je od 7 do 19 hodin otevřen kostel k modlitbě u Kristova hrobu.

Vánoční bohoslužby

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci  
24. 12. 20234. Neděle adventní
Štědrý den
7:30
15:30
zvláště pro rodiny s dětmi, 22:00 „půlnoční“
25. 12. 2023Narození páně7:30, 9:00
26. 12. 2023sv. Štěpán9:00
31. 12. 2023Neděle (sv. Silvestr)7:30, 9:00
1. 1. 2024Nový rok7:30, 9:00

   Betlémské světlo je možné si zapálit v donesených lucernách na Štědrý den od 14:30 do 16:30.
   Prohlídka kostela a Betléma je možná i mimo bohoslužby 25. a 26. 12. od 13:30 do 15:30.
   Hlavní zpověď v neděli 17. 12. od 15 do 17 hodin, ostatní dny půl hodiny před mší svatou.

kostel sv. Hedviky v Krásném Poli  
24. 12. 20234. Neděle adventní
Štědrý den
10:30
21:00
„půlnoční“
25. 12. 2023Narození páně10:30
26. 12. 2023sv. Štěpán10:30
31. 12. 2023Neděle (sv. Silvestr)10:30
1. 1. 2024Nový rok10:30

   Betlémské světlo je možné si zapálit v donesených lucernách na Štědrý den od 11:15 do 12 hodin.