Kněží ve farnosti

P. Mgr. Ing. Lumír Tkáč

Pochází z Kozlovic, narodil se 26. září 1963. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou v Kopřivnici a po maturitě v roce 1982 studoval na strojní fakultě VUT v Brně. Po promoci v roce 1987 absolvoval jeden rok vojenské služby a začal pracovat jako inženýr v automobilce Tatra v Kopřivnici. V roce 1990 vstoupil do kněžského semináře. Vysvěcen na kněze byl 22. června 1996 v Olomouci. Působil pak v Novém Jičíně a v přilehlých farnostech. Byl farářem v  Bohuslavicích u Hlučína v letech 1999 – 2005. Poté byl farářem v Bílovci a děkanem bíloveckého děkanátu. Od poloviny roku 2021 je farářem zdejší farnosti.

P. Miroslav Jan Kočvara

P. Miroslav Jan Kočvara – výpomocný duchovní. Narodil se 29.12.1952 v Lískovci u Frýdku Místku a vyrůstal v Ostravě – Porubě. Po střední ekonomické škole studoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen 23. 6.1979 v Olomouci.
Nejprve působil ve farnostech na jižní Moravě – Zlín, Uherský Brod. Od roku 1987 byl administrátorem a později farářem v Újezdec u Luhačovic poté od roku 1992 v Březové a okolí a od roku 1998  v Oldřišově a Hněvošicích. Od roku 2016 vypomáhá v ostravských farnostech.

P. Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol.

Je výpomocným duchovním. Současně je školním kaplanem Biskupského gymnázia v Ostravě.

P. Mgr. Vladimír Ziffer

P. Mgr. Vladimír Ziffer byl vysvěcen na kněze 28. června 2003. Od roku 2014 do  2021 působil jako farář ve farnosti Ostrava Pustkovec.
Jeho předchozí působiště byla farnost Moravský Beroun a excurrendo administrator farností Lomnice a také Stará Voda, kde se slouží mše sv. jen několikrát do roka..
V roce 2021 byl ustanoven do farnosti Moravská Ostrava.

P. Pavel Kupka

P. Pavel Kupka, farní vikář. Narodil se 11.1.1943 v Pusté Polomi a vyrůstal v Ostravě. Po střední škole několik let pracoval a poté studoval teologickou fakultu v Olomouci, která byla v závěru šedesátých let na několik let v Olomouci otevřena. Na kněze byl vysvěcen 22. 6.1974 v Olomouci.
Nejprve působil ve farnostech na jižní Moravě, poté ve Frenštátě pod Radhoštěm a posledních patnáct let ve Staré Bělé. Ve farnosti Ostrava Pustkovec vypomáhál od 1. září 2007. Zemřel 20. října 2019.

P. PhDr. Bc. Pavel Moravec

P. PhDr. Bc. Pavel Moravec působil ve farnosti od ledna 2007 do června 2014.
Narodil se 14. 12. 1976 v Opavě a pochází z Bolatic. Studoval gymnázium v Opavě a poté Teologický konvikt v Litoměřicích. Tři ročníky Teologické fakulty absolvoval v Olomouci a zbytek teologických studií dokončil na Lateránské Univerzitě v Římě. Na kněze byl vysvěcen 28. 6. 2003 v Ostravě. Působil jako kaplan v Ostravě Porubě a od 1.1.2007 byl prvním duchovním správcem nově vzniklé farnosti Ostrava Pustkovec. V letech 2008 – 2013 vystudoval dálkově psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2013 také jeden den v týdnu pracuje jako psycholog v Poradně pro vztahy a rodinu v Centru pro rodinu a sociální péči, z. s.. V únoru 2014 úspěšně složil rigorózní zkoušku a zároveň začal postgraduální studium na Psychologickém ústavu Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v oboru klinická psychologie. Věnuje se výzkumu souvislostí mezi spiritualitou, osobností a psychopatologií.