Lumír Tkáč, farář
Římskokatolická farnost Ostrava-Pustkovec, Pustkovecká 350/32, 708 00 Ostrava - Pustkovec