Víkendová duchovní obnova pro biřmovance

V pátek, 12. ledna odpoledne, se naši budoucí biřmovanci společně s farními kněžími, otci Lumírem a Tomášem, vydali prožít druhý lednový víkend na faru v Pohoři u Oder. Účelem tohoto setkání byl bližší náhled do Písma svatého, utužení vztahů a sdílení společné cesty za přijetím Ducha svatého.

Po příjezdu na faru nás už netrpělivě očekával otec Jiří Ramík, který se ujal našeho víkendového programu. Téma pátečního odpoledne pojednávalo o schopnosti rozhodnout se, o zodpovědnosti za naše rozhodnutí, a také o darech Ducha svatého, zejména o rozumu, který jsme dostali a na základě kterého máme možnost se rozhodovat. Otec Jiří si připravil přednášku a po přednášce následovalo osobní rozjímání nad tímto tématem. Večer jsme zakončili společnou modlitbou a poté jsme se pustili do utužování vzájemných vztahů v podobě společenských her. Druhý den ráno, čili v sobotu, jsme započali modlitbou a následně přivítali naše zkušenější, starší, přátelé, kteří se k nám přidali na sobotní program. V sobotním programu jsme se soustředili na Písmo svaté, které hraje hraje významnou roli (nejen) na naší cestě za přijetím Ducha svatého. Zinscenovali jsme si situaci, kdy Ježíš v sobotu (Šabat) uzdravil člověka s ochrnutou rukou. Každý měl svou roli a přemýšleli jsme nad tím, jak se asi přítomní v chrámě cítili a co si mysleli, jak jednali. Po vydatném obědě jsme se vydali provětrat hlavu do okolí Oderských vrchů a po příchodu a malém občerstvení naše studium Bible pokračovalo listem Jakubovým. Tam si naopak každý našel část, která ho jakýmkoliv způsobem oslovila a po chvíli rozjímání jsme si myšlenky sdíleli navzájem. Na konci dne jsme společně, za doprovodu chval, prožili adoraci, ve které jsme zážitky z uplynulých dvou dnů mohli konfrontovat s tím Nejpovolanějším. Večer jsme strávili poctivým vyšetřováním vrahů z městečka Palerma. Po nedělní mši, kterou celebroval otec Tomáš, následoval generální úklid a následný odjezd domů. Náš duchovní víkend byl velice obohacující a za všechny si troufám říct, že jsme zase o krok blíže k našemu cíli. Poděkování patří otci Jiřímu Ramíkovi za skvěle připravený program, a také našim dvěma kněžím, otci Lumírovi a Tomášovi, kteří program prožili s námi.

Natálie Dragonová