Velikonoční bohoslužby

kostel sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci    
2. 4. Květná neděle 7:30, 9:00
6. 4. Zelený čtvrtek 17:00
7. 4. Velký pátek 15:00 Křížová cesta městem
16:00 Obřady velkého pátku
8. 4. Bílá sobota 21:00 Obřady vzkříšení
9. 4. Boží hod velikonoční 7:30, 9:00
10. 4.   Velikonoční pondělí 9:00

   Na Bílou sobotu je od 8 do 19 hodin otevřen kostel k modlitbě u Kristova hrobu.
   Hlavní zpověď v neděli 2. 4. od 15 do 17 hodin, ostatní dny zpravidla půl hodiny před mší svatou.

kostel sv. Hedviky v Krásném Poli    
2. 4. Květná neděle 10:30
6. 4. Zelený čtvrtek 18:00
7. 4. Velký pátek 16:45 Křížová cesta vesnicí
18:00 Obřady velkého pátku
8. 4. Bílá sobota 19:30 Obřady vzkříšení
9. 4. Boží hod velikonoční 10:30
10. 4.   Velikonoční pondělí 7:30

   Na Bílou sobotu je od 7 do 19 hodin otevřen kostel k modlitbě u Kristova hrobu.