Táborák rodin 4. 9. 2023

Začátek školního roku opět rodinky z naší farnosti začali táborákem v Komunitním centru…pro děti bylo připraveno hledání pokladu, společně se opékalo a povídalo… děkujeme za organizaci a společenství a přejeme všem pokojný školní rok 🙏