Živý Betlém 2023

Letos se opět konalo Putování do Živého Betléma a cestou nás provázel posel Dobrých zpráv a zpěvy naší scholy. Došli jsme až ke Svaté rodině a letos poprvé jsme po zazpívání koled a chvilce ticha u narozeného Ježíše, popovídali u teplého svařáku.