Římskokatolická farnost Ostrava – Pustkovec a Poruba pořádá

POUTNÍ ZÁJEZD NA SVATÝ HOSTÝN

ve středu 17. 5. 2023

Odjezd autobusu od kostela:
Krásné Pole – 6:40 hod
Pustkovec – 6:50 hod
Přihlášky se zaplacením jízdného 250 Kč v sakristii.