Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Ostrava Pustkovec

19:00 Varhaní koncert Radovana Skalického

21:30 modlitba za město a napsané prosby

18:00-22:00 během celého večera-

výstava fotografií Člověk a víra

prohlídka kostela, posezení ve farní kavárně

možnost zapálení svíce a napsání prosby

Kostel sv. Hedviky Ostrava – Krásné Pole

18:00 Komentované prohlídky kostela a věže

19:00 Vystoupení Romana Vlkoviče

19:30 Komentované prohlídky kostela a věže

20:30 Večer plný hudby a zpěvu –

Během celého večera možnost zapálení svíce a napsání osobní prosby