Náboženství 2023 - 2024

Začátek vyučování bude od 18. 9. 2023

Pustkovec

Pondělí 6. – 9. třída 15:00 – 15:45 s. Lada Petříková, o. Lumír Tkáč
  3. třída 15:00 – 15.45 sr. Lada Petříková, o. Lumír Tkáč
  4. – 5. třída 15:45 – 16:30 o. Lumír Tkáč
  předškoláci 16:45 – 17:30 pí. Monika Jíchová
  1. – 2. třída 16.45 – 17:30 s. Lada Petříková, o.Lumír Tkáč

Krásné Pole

Čtvrtek                                                      
16:15 – 17:00                                   s. Lada Petříková, o. Lumír Tkáč