Farní Tábor 2022 - 7. den

Sedmý den farního tábora přinesl nejen další zážitky, ale také déšť. Během ranní modlitby jsme si uvědomili, že nejsme sami a nemusíme se bát jako apoštolové na rozbouřeném moři. Následovala dopolední pohybová hra ve stodole. Polovedoucí však měli jiný program – oslavovali tvarůžkami z Loštic a návštěvou Olomouce své první vůdčí počiny. Mezitím se pro ostatní přichystal skvělý oběd – nechyběla ani vytoužená rajská. Odpoledne následovala týmová hra. Každému týmu byla přečtena část příběhu o Ježíši a Matoušovi, pokud úspěšně splnili úkol na daném stanovišti. Kdo první poskládal části tohoto příběhu ve správném pořadí, ten vyhrál. Dnes to byli modří. Po večeři nechyběla soutěž Talentmania, kde se účastníci tábora podělili o své schopnosti. Poté už přišla na řadu pouze kmenová rada, na které červení vybrali svého člena pro ostrov vyhnanství. A nebo to vlastně nebyl úplně konec? Ještě přišla v noci stezka odvahy. Aspoň jsme si vyzkoušeli, jestli ta ranní modlitba fungovala.