Farní Tábor 2022 - 10. den

Desátý den se nesel ve znamení úklidu a balení věcí, neboť byl naplánován odjez dětí z tábora. Od brzkých ranních hodin všichni uklízeli své pokoje a společné prostory. V průběhu dopoledne dorazili pro své děti rodiče. Po společné modlitbě v kapli, kterou si připravili jednotlivé skupinky se svými vedoucíma, následoval slavnostní nástup skupinek a vedoucích. Při tomto nástupu zazněly pokřiky jednotlivých skupinek. Překvapením pro rodiče byl opět další taneček, který jsme se v průběhu tábora naučili. Veliké poděkování patří všem vedoucím a dvěma kuchařkám (Hanče a Elišce).

Příští ročník farního tábora proběhne v termíny 5. 7. – 15. 7. 2023 na faře v Branné v Jeseníkách.

Za tým vedoucích Vojtěch Godfryd