Farní Tábor 2022 - 1. den

První den na farním táboře byl ve znamení seznamování se. Po příjezdu na místní nádraží si děti převzaly naše vedoucí a postaraly se o to, aby se děti mezi sebou důkladně seznámily. Poté, co děti poznaly místo konání letošního tábora, proběhl první nástup a následné rozdělení do týmů. Na nástupu děti zjistily, že téma letošního tábora bude Survivor. Pak nastal čas oběda, a protože je to skutečná hra o přežití, suroviny si účastníci museli vysoutěžit a následně oběd uvařit. Po obědě následoval trojboj, což v táborovém jazyce znamená vymýšlení pokřiků, názvu týmů a vyrábění vlajek. V odpoledním programu děti soutěžily o imunitu, která osvobozuje danou skupinku z aktivní účasti na kmenové radě. Po večeři jsme se přesunuli do místnosti, kde probíhala již zmiňovaná kmenová rada. Zde byl vybrán jeden člen posledního týmu, aby přenocoval, spolu se svým skupinkovým vedoucím na ostrově vyhnanství. Kmenovou radou jsme zároveň zakončili náš první den na tomto farním táboře.