Farní aktivity pro rok 2023 - 2024

ŘÍJEN 2023 Poznámka
13. – 15. 10. 2023 pá – ne Duchovní obnova pro ženy – Frýdlant n. O SM. Lada a Denisa Kulatá
22. 10. 2023 neděle Rozloučení se sestřičkami Boromejkami
LISTOPAD 2023 Poznámka
17. – 19. 11. 2023 pá – ne Duchovní obnova pro muže o. Tomáš Čirž
PROSINEC 2023
2. 12. 2023 sobota Výroba adventních věnců v hale od 9 do 12 hod. Martina Godfrydová a Blanka Zemanová
6. 12. 2023 středa Svatý Mikuláš po dětské mši svaté Renata Imrichová a Kateřina Šumníková
10 .12. 2023 neděle Slavnostní mše svatá u příležitosti 25 let posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci
25. 12. 2023 pondělí Živý Betlém Tereza a Jiří Soldánovi
LEDEN 2024 Poznámka
6. 1. 2024 sobota Tříkrálová sbírka ve farnosti Denisa Kulatá
6. 1. 2024 sobota Novoroční koncert Radka Skalického
26. 1. 2024 pátek Farní ples Martina Godfrydová
ÚNOR 2024 Poznámka
2. 2. 2024 pátek Herní dopoledne od 10 hodin s obědem Martina Hadžegová
ČERVEN – ČERVENEC 2024 Poznámka
2. 6. 2024 neděle 1. svaté přijímání o. Lumír Tkáč
29. 6. – 6. 7. 2024 pá – so Farní tábor pro děti a mládež – Stará Voda u Světlé Hory Vojtěch Godfryd
SRPEN 2024 Poznámka
12. – 16. 8. 2024 po – pá Příměstský tábor v Pustkovci Vojtěch Godfryd
18. – 24. 8. 2024 ne – so Farní tábor Krásné Pole Lucie Ledererová