Biřmování

Biřmování je svátost křesťanské dospělosti. Člověk v ní dostává trvalý dar Ducha Svatého. Biřmování dovršuje milost, kterou přinesl křest.

Příprava na biřmování je vždy v pátek v 19 hodin.

V roce 2023 v termínech 22. 9., 6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12.
Víkendová duchovní obnova od 12. do 14. 1. 2024.
Pokračování v příštím roce bude včas zveřejněno.
Předpokládaný termín biřmování je listopad 2024.