Farní Tábor 2022 - 5. den

Pátý den na farním táboře začal příchodem dětí na faru z noční hry, kdy měli za úkol vzít správný klíč od zámku, aby se dostali zpět. Poté se šli osprchovat a nachystat do kostela na nedělní mši, která začínala v 8:30. Zbytek dopoledne si děti mohly jít odpočinout a načerpat nové síly. Po obědě následoval čas vymezený na přípravu scének. Každá skupinka obdržela příběh a slova, které museli ve své scénce použít. Pokud tak splnili, získali za to příslušné body. Ještě před táborákem, který následoval, nám každý tým ukázal svou scénku, kterou si připravil. Všem se to velice povedlo a všichni se bavili. Dále jsme si šli opékat buřty k ohni. Hráli jsme u toho různé hry a zpívali písničky. U ohně jsme byli až do úplné tmy, kde jsme ukončili i celý den večerní modlitbou. Jelikož už bylo pozdě večer, tak ten, kdo chtěl jít už spát, mohl se odebral do svého pokoje. Zbytek ještě zpíval nějakou dobu u ohně. Ten den nebyla kmenová rada, protože na ostrov vyhnanství šel spát tým, který prohrál předchozí den, ale jelikož byla noční hra a spalo se venku, nemohli spát tam. Takže se vedoucí žlutého týmu a jeden účastník odebrali spát na ostrov.