Farní knihovna je otevřena zpravidla po nedělní bohoslužbě okolo desáté hodiny.
Nebo také po domluvě s paní Janou Barčovou 725 705 646