(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2021

 

Svátek Panny Marie Lurdské je 11. února
Sestry Nejsvětější Svátosti mají v Budějovicích unikátní manufakturu
Pravoslaví v kostce
Bůh ano, ale církev ne

 

Biřmovanci měli v pátek 5. února v 17:00 online konferenci

Dnes se poprvé konalo online setkání biřmovanců. Proběhlo přes aplikaci Meet.
Zúčastnili se ho čtyři biřmovanci, kteří se podívali na prezentaci, vytvořenou otcem Vladimírem na téma: Zážitek hory. Toto téma se věnovalo základní architektuře bible. Její znalost pomáhá dobře pochopit tyto základní knihy naší víry.
Protože prezentace trvala téměř hodinu, zbyl čas už jen na krátkou modlitbu na začátku.
Dohodli jsme se, že taková setkání budou každý pátek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování