(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Aktuality z farnosti a kolem ní v roce 2020

 

Bilancování činnosti naší farnosti v roce 2019

 

Dětský farní maškarní bál

V neděli 16. února odpoledne se v sále Obvodního úřadu v Pustkovci opět po roce konal dětský farní maškarní bál.
Děti si mohly zasoutěžit, zahrát o ceny a odnesly si i něco z tomboly.
Děkuji všem, kdo pomohli zorganizovat tento ples, mimo jiné i členkám scholy a manželům Jíchovým, kteří nás bálem provázeli.
Vladimír Ziffer

 

Ples farnosti bude v sobotu 22. února 2020

Zjevení Panny Marie v Lurdech v roce 1858 (Wikipedie)
Poselství svatého otce Františka k 28. světovému dni nemocných
Padesát let slavíme mši sv. česky
Trident na Svatém Hostýně v roce 2015
Krátký videokurz České biskupské konference o víře na téma Farnost

 

Charitativní koncert

Ve čtvrtek 16. ledna proběhl v našem kostele charitativní koncert na podporu pozůstalých po loňské střelbě ve Fakultní nemocnici Ostrava-Poruba.
Koncert vzešel z iniciativy pana profesora Štěpána Raka, světového kytarového virtuose, skladatele, profesora pražské Akademie múzických umění, který také vystoupil.
Organizátorem koncertu byla Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba. Děkuji oběma výše jmenovaným, ale také těm, kdo štědře přispěli.
Vladimír Ziffer

Profesor Štěpán Rak koncertoval taky na Svatém Hostýně

 

Tříkrálová sbírka

I letos u nás proběhla tříkrálová sbírka. koledníci byli mimo jiné i v domově důchodců Slunečnice a v supermarketu Globus.
Děkuji mnohokrát všem, kdo se zúčastnili jako koledníci i těm, kdo přispěli.
Vladimír Ziffer

Tříkrálová sbírka 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokračování