(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733 741 519 a 775 197 438, farar@farnostpustkovec.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Kostel v Pustkovci

Ministrantský výlet bude v sobotu 26. listopadu (docx) a (pdf)

Pravidelné farní aktivity ve školním roce 2016/17

Ohlášky na 30. neděli v mezidobí - 23. října

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli 23. 10. bude misijní neděle. Po mších bude probíhat prodej misijních předmětů: misijní růžence a další a výtěžek z tohoto prodeje půjde na misie. Večer v 19:00 bude možno přijít do kostela pomodlit se růženec za misie.
Tuto neděli je při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
27. 10. v 19:00 bude schůze farních rad.
Příští týden ze soboty na neděli bude změna času!
Příští týden bude příležitost ke svátosti smíření před dušičkami v těchto termínech: sobota 29. 10. Od 15:00, neděle přede mšemi, Krásné Pole od 10:00 a v pondělí od 15:00.
Příští neděli bude v 19.00 mše za ochranu lidského života od početí.
Ještě jsou k dispozici volné intence.
V sobotu 19. 11. pojedeme na pouť do Krakova - Lagiewnik, Sanktuarium Božího milosrdenství. Po cestě se stavíme ve Wadovicích a na Kalwarii Zebrzidowske. Odjezd je v 7:30 a návrat ve večerních hodinách. Cena: pro dospělé 330,-, děti pojedou zdarma.
V sobotu 26. 11. se bude konat ministrantský výlet do Vítkova. Sraz bude v 8.30 ve vestibulu nádraží Ostrava-Svinov. Návrat: bude v 19.18 na nádraží Ostrava-Svinov. Cena 60 Kč. Přihlášky jsou v sakristii a na internetu.
Chceme pozvat všechny na společné vyrábění adventních věnců v sobotu 26. 11. od 9:00 do 12:00. Bližší informace budou vyhlášeny během měsíce listopadu, jen chceme již teď tuto akci všem nabídnout, aby s ní mohli počítat.
Dále chceme oznámit, že na společné farní organizační schůzce vznikl nápad, že bychom mohli zorganizovat farní ples naší farnosti. Tato myšlenka se ujala a podařilo se nám domluvit termín - a to v sobotu 18. 2. 2017 v Domě farnosti v Porubě, hrát bude kapela Radima Výtiska. Proto velice všechny zveme. Lístky na tento ples se začnou prodávat od 1. prosince u paní Martiny Godfrydové. Samozřejmě je s touto akcí spojeno i několik organizačních věcí a proto pokud má někdo zájem pomoci může se také obracet na M. Godfrydovou.
Blíží se opět Třikrálová sbírka, proto prosíme ty, kteří by byli ochotni přihlásit se jako vedoucí skupinek, aby se zapsali v sakristii. Je to v naší fanosti již tradiční akce, do které se zapojujeme.

Kostel v Krásném Poli

Tuto neděli je při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
27. 10. v 19:00 bude schůze farních rad.
Příští neděli bude v Pustkovci 19.00 mše za ochranu lidského života od početí.
Příští týden ze soboty na neděli bude změna času!
Příští týden bude příležitost ke svátosti smíření před dušičkami v těchto termínech: sobota 29. 10. Od 15:00, neděle přede mšemi, Krásné Pole od 10:00 a v pondělí od 15:00.
V sobotu 19. 11. pojedeme na pouť do Krakova - Lagiewnik, Sanktuarium Božího milosrdenství. Po cestě se stavíme ve Wadovicích a na Kalwarii Zebrzidowske. Odjezd je v 7:30 a návrat ve večerních hodinách. Cena: pro dospělé 330,-, děti pojedou zdarma.
Dále chceme oznámit, že na společné farní organizační schůzce vznikl nápad, že bychom mohli zorganizovat farní ples naší farnosti. Tato myšlenka se ujala a podařilo se nám domluvit termín - a to v sobotu 18. 2. 2017 v Domě farnosti v Porubě, hrát bude kapela Radima Výtiska. Proto velice všechny zveme. Lístky na tento ples se začnou prodávat od 1. prosince u paní Martiny Godfrydové. Samozřejmě je s touto akcí spojeno i několik organizačních věcí a proto pokud má někdo zájem pomoci může se také obracet na M. Godfrydovou.

 

 

Ohlášky na 29. neděli v mezidobí - 16. října

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli je při mších sbírka na světové misie.
Probíhá také Misijní koláč. Výtěžek jde na misie. Podrobnosti na plakátku.
V pondělí je v 19:00 v hale další katecheze dospělých. Tentokrát nám přijde pan Miroslav Kudla povídat o křesťanském východě. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý bude v 9:30 ve škole společenství maminek.
Příští neděli 23. 10. bude misijní neděle. Po mších bude probíhat prodej misijních předmětů: misijní růžence a další a výtěžek z tohoto prodeje půjde na misie. Večer v 19:00 bude možno přijít do kostela pomodlit se růženec za misie.
Příští neděli je při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
27. 10. v 19:00 bude schůze farních rad.

V sobotu 19. 11. pojedeme na pouť do Krakova - Lagiewnik, Sanktuarium Božího milosrdenství. Po cestě se stavíme ve Wadovicích a na Kalwarii Zebrzidowske. Odjezd je v 8:00 a návrat ve večerních hodinách. Cena: pro dospělé 330,-, děti pojedou zdarma

Kostel v Krásném Poli

Tuto neděli je Poutní mše a zároveň patnáctileté výročí svěcení našeho kostela. Přede mší bude modlitba růžence a po mši bude následovat adorace se svátostným požehnáním a posezení. Budeme také vzpomínat na historii kostela a všechny, kteří kostel budovali a také na ty, kdo do něj chodili.
Tuto neděli je při mších sbírka na světové misie.
V pondělí je v 19:00 v hale další katecheze dospělých. Tentokrát nám přijde pan Miroslav Kudla povídat o křesťanském východě. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý bude v 9:30 ve škole společenství maminek.
Příští neděli je při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.

V sobotu 19. 11. pojedeme na pouť do Krakova - Lagiewnik, Sanktuarium Božího milosrdenství. Po cestě se stavíme ve Wadovicích a na Kalwarii Zebrzidowske. Odjezd je v 8:00 a návrat ve večerních hodinách. Cena: pro dospělé 330,-, děti pojedou zdarma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: