(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Jedna z vitráží v našem kostele

Bilance farnosti za rok 2020

 

Ohlášky na 3. neděli v mezidobí, 24. ledna 2021

Videokázání (nejen) pro děti - na 3. neděli v mezidobí

Nedělní liturgie na 3. neděli v mezidobí

V Pustkovci je možný počet účastníků na bohoslužbě 46 osob a v Krásném Poli 17.

Vzhledem k pátému stupni, v němž se nacházíme je program života farnosti následující:
Bude pouze náboženství pro předškoláky a 1. a 2.třídy.
Schola a biřmovanci odpadají. V pátek jsou pololetní prázdniny.
Dětská mše a ministrantská schůzka budou.

Pořad mší v týdnu:

Den Pustkovec Krásné Pole
Neděle 7:30, 9:00, 10:30, 14:00 Není! Intence bude odsloužena jindy
Pondělí 17:00  
Úterý 6:30  
Středa 17:00  
Čtvrtek 6:30 Není! Intence bude odsloužena jindy
Pátek 6:30  
Sobota 17:00  
Neděle 7:30, 9:00, 10:30, 14:00 Není! Intence bude odsloužena jindy

Na mších budou počítány u vchodu počty věřících, aby nepřesáhly 46. Proto prosím dospělé muže, aby se tuto neděli přihlásili v sakristii.

Tuto neděli je při mších sbírka na biblický apoštolát.

Příští neděli 19:00 mše na ochranu lidského života od počátku

4. 2. bude v 18:00 na faře povinné setkání akolytů a těch, kteří pomáhají podávat přijímání na mších otce Miroslava.

Termín letošního farního tábora je od středy 21.7 do soboty 31.7.2021 na faře v Blahutovicich. Podrobnosti budou zveřejněny na farních stránkách.

Výsledky tříkrálové sbírky můžete průběžně sledovat na: https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/ Děkuji všem, kdo se do sbírky zapojili i přes změněné podmínky. Zvláště děkuji těm, kdo ji pomáhali organizovat.

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

Ohlášky na 2. neděli v mezidobí, 17. ledna 2021

Videokázání (nejen) pro děti - na 2. neděli v mezidobí

Nedělní liturgie na 2. neděli v mezidobí

Vzhledem k pátému stupni. V němž se nacházíme je program života farnosti následující:
Bude pouze náboženství pro předškoláky. Nebude náboženství 1. a 2.třídy z důvodu nepřítomnosti sestry Lady v Ostravě.
Schola a biřmovanci odpadají.
Dětská mše a ministrantská schůzka budou.

Pořad mší v týdnu:

Den Pustkovec Krásné Pole
Neděle 17. 1.  7:30, 9:00, 10:30, 14:00 Není! Intence bude odsloužena jindy
Pondělí 18. 1. 17:00  
Úterý 19. 1. 6:30  
Středa 20. 1. 17:00  
Čtvrtek 21. 1. 6:30 Není! Intence bude odsloužena jindy
Pátek 22. 1. 6:30  
Sobota 23. 1. 17:00  
Neděle 24. 1. 7:30, 9:00, 10:30, 14:00 Není! Intence bude odsloužena jindy

Na mších budou počítány u vchodu počty věřících, aby nepřesáhly 46. Proto prosím dospělé muže, aby se tuto neděli přihlásili v sakristii.
Všem ostatním, kteří se na mši nedostanou se srdečně omlouvám.

Termín letošního farního tábora je od středy 21.7 do soboty 31.7.2021 na faře v Blahutovicich. Podrobnosti budou zveřejněny na farních stránkách.

Příští neděli je při mších sbírka na biblický apoštolát.

 

 

 

Po úvaze a na návrh pastorační rady jsem se rozhodl vyřešit letošní specifickou situaci s pandemií takto:

Výpočet počtu účastníků bohoslužeb:

Stupeň PSA Procenta
obsazenosti
Pustkovec
- 468 míst k sezení
Krásné Pole
- 170 míst k sezení
5. 10% 46 17
4. 20% 93 34
3. 30% 140 51
2. 60% 280 102
1. 100% 468 170

Do těchto počtů byla zahrnuta všechna místa, včetně kůrů, boční kaple v Pustkovci a kuchyňky a učebny v Krásném Poli. Je třeba se rozdělit do všech těchto prostor!
Prosím abyste, pokud to bude nutné, nelpěli na svém oblíbeném místě. V těchto podmínkách je třeba dělat kompromisy, i když to znamená například zhoršení slyšitelnosti.
Obvyklá pravidla zůstávají: 2m rozestupu mezi domácnostmi, rouška, přijímání na ruku, dary se nepřinášejí zezadu, nepodává se ruka při pozdravení pokoje, v kropenkách není svěcená voda, zvýšená hygiena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek:  24. ledna 2021