(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733 741 519 a 775 197 438, farar@farnostpustkovec.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:

Máme nové varhany
Přihláška na prázdninový ministrantský tábor - doc a pdf
Přihláška na letní prázdninový farní tábor - doc a pdf a taky pozvánka na něj

Ohlášky na 13. neděli v mezidobí - 26. června

Kostel Pustkovec

Tuto neděli 26. 6. je v 19:00 v Pustkovci poslední předprázdninová mše sv. obětovaná za ochranu lidského života od početí.
Ve středu bude adorace a příležitost ke svátosti smíření již od 15:00.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili instalace nových varhan!
Opět se uvolnilo místo pastorační asistentky. Prosím toho, kdo by tímto způsobem pomohl naší farnosti, aby se přihlásil během prázdnin. Budu vděčný každému, kdo projeví zájem.
Ve středu je Slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. budou v 6:30 a v 17:00.

Kostel Krásné Pole

Tuto neděli 26. 6. je v 19:00 v Pustkovci poslední předprázdninová mše sv. obětovaná za ochranu lidského života od početí.
Opět se uvolnilo místo pastorační asistentky. Prosím toho, kdo by tímto způsobem pomohl naší farnosti, aby se přihlásil během prázdnin. Budu vděčný každému, kdo projeví zájem.
Ve středu je Slavnost sv. Petra a Pavla. Mše sv. bude v 17:30. Ve čtvrtek mše sv. nebude!

 

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí - 19. června

Tuto neděli 19. 6. bude v 17:30 ve škole u sester závěrečné misijní klubko.
Tuto neděli 19. 6. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Tuto neděli 19. 6. bude po mši v 9 a v 17:00 schůzka rodičů ohledně farního tábora.
V pondělí 20. 6. bude v 18:00 v hale poslední předprázdninová katecheze dospělých. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý 21. 6. bude od 9:30 ve škole společenství maminek.
Příští neděli 26. 6. je v 19:00 v Pustkovci poslední předprázdninová mše obětovaná za ochranu lidského života od početí.
Připomínám, že slavnostní bohoslužba s udílením kněžského svěcení začíná v ostravské katedrále příští sobotu 25. 6. v 9:30. Kněžské svěcení přijme jáhen David Tyleček z farnosti Narození sv. Jana Křtitele ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Kostel je budova, která slouží k řadě účelů.
Především je to místo, kde máme možnost zastavit se a ztišit se při modlitbě a rozjímání. Také je to místo vzájemného setkání lidí. Je třeba naplnit oba tyto účely! Proto prosím, abychom sobě i druhým umožnili setkání s Bohem. Snažme se, aby při mši bylo co nejvíce ticha. Chápu, že malé děti nelze "donutit" prožívat mši tak, jak jí prožíváme my dospělí. Je však vždy možnost na chvíli odejít do boční kaple, nebo ven a pak se vrátit znova do kostela. Prosím také, abyste po mši nechali prostor tichu a k povídání využili prostor boční kaple, před kostelem, nebo nedělní kavárnu. Děkuji všem za vzájemné pochopení.

O. Vladimír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek: 25. června 2016