(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
U moře

Táborák k ukončení školního roku 2016/17

Pozvánka a přihláška na ministrantský tábor - doc a pdf
Pozvánka na letní farní tábor 2017
Přihláška na letní farní tábor - docx a pdf

Ohlášky na 15. neděli v mezidobí, 16. července

Tuto neděli je při mších sbírka na potřeby farnosti a kostela.
Příští neděli bude v Pustkovci v 19:00 mše za ochranu lidského života od počátku. Poslední neděli 30. totiž bude o. Vladimír na farním táboře.

 

Ohlášky na 14. neděli v mezidobí, 9. července

Všem dětem přeji krásné, a rodičům a prarodičům klidné prázdniny.
o. Vladimír

 

V termínu 8. - 13. 8. se bude konat ministrantský tábor. Cena 600 Kč. Peníze a přihlášku je možno předat Vojtovi Godfrydovi nebo Miroslavu Juroškovi.
Prosím, aby jste nám pomohli s farní kavárnou, tím, že se přihlásíte na obsluhu a úklid v rámci nedělního kafe. Těch, kteří to dělají je příliš málo.
Hodiny náboženství v příštím školním roce budou probíhat stejně jako v tomto školním roce.
Od poloviny září začne probíhat společenství mládeže ve věku 11-14 let a druhé pro mládež nad 15 let!
Lidé, kteří se starají o kapli ve Fakultní nemocnici nás žádali, zda by tam někdo nechtěl začít dělat kostelníka, či kostelnici. Je to vhodný způsob sloužit lidem, kteří se v nemocnici léčí. Zájemci ať se hlásí telefonicky, nebo osobně na faře v Porubě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: