Římskokatolická farnost Ostrava
(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Nanebevzetí Panny Marie
Nanebevzetí Panny Marie

Když už se tak dlouho mluví o náboru nových kostelníků, tak dvě usměvné a milé básničky o nich

Pátá a poslední zpráva z farního tábora

Celoroční kalendář oslav 20. výročí vysvěcení farního kostela v Ostravě Pustkovci

Ohlášky na 19. neděli v mezidobí, 12. srpna 2018

Ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Mše bude v 17:00. V Krásném Poli v 17:30 a zde nebude mše sv. ve čtvrtek.
Příští týden je při mších sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Příští týdnen je otec Vladimír na dovolené. Na faře zůstane otec Pavel. V neodkladných záležitostech se prosím obracejte na okolní farnosti, nebo na otce Vladimíra pouze v neděli. Děkuji za pochopení.
Důležité oznámení: Stále hledáme nové kostelníky! Prosím, aby se přihlásili všichni, kdo by tímto způsobem chtěli sloužit Bohu a našemu farnímu společenství, třeba i jen jeden den v týdnu. Je to velmi důležitá služba ve farnosti. Může ji dělat muž i žena, senioři i lidé v produktívním věku. Děkuji všem, kdo se přihlásí.
Je třeba, aby se ti, kteří se rozhodnou tímto způsobem sloužit naší farnosti, přihlásili do příští neděle v sakristii, nebo telefonicky otci Vladimírovi.

 

Neděle 5. srpna 2018 byla 18. neděle v mezidobí

 

 

Oslavy dvacátého výročí našeho kostela:

V roce 2018 oslavíme 20 let od stavby a svěcení našeho kostela (6. 12. 1998).
Během roku budou probíhat různé akce spojené s tímto výročím, které budou včas ohlášeny.
Mimo jiné budou v průběhu roku sloužit obě mše o některých nedělích všichni kněží, kteří u nás působili v průběhu dvaceti let, kteří v naší farnosti měli primice, nebo pocházejí od nás.

Nejbližší akce v rámci oslav výročí kostela v Pustkovci:
1. 9. 16:00 pobožnost první soboty.
9. 9. mše slouží o. Miroslav Horňák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: