(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Kostel v Pustkovci

Duchovní obnova s otcem Petrem Benešem bude v sobotu 26. 10.
Kalendář celoročních farních aktivit v říjnu 2019 až červnu 2020
Ve středu 2. října 2019 jsme oslavili Památku Svatých andělů strážných
Mše sv. na Mariánském zastavení v Krásném Poli
Proběhla duchovní obnova „Emauzští učedníci“

Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 13. října 2019

V úterý od 9:30 bude ve škole společenství maminek.
Letošní podzimní farní pouť se bude konat příští sobotu 19. 10. Odjezd v 8:00, příjezd kolem 17:00. Pojedeme na tři poutní místa naší diecéze: Mariahilf u Zlatých Hor, Uhlířský Vrch u Bruntálu a Cvilín u Krnova. Cena 230,- pro dospělé, děti zdarma. Všichni jsou srdečně zváni.
Příští neděli je v 9:00 poutní mše v Krásném Poli. Všichni jsou srdečně zvaní.
Příští neděli je misijní neděle. Tak jako každý rok a také proto, že je misijní měsíc, bude i v naší farnosti probíhat misijní koláč. Prosíme o napečení koláčů a buchet, které se budou po mších prodávat. Takto získané peníze pak pošleme na misie.
Příští neděli je při mších sbírka na světové misie.
V sobotu 26. 10. proběhne duchovní obnova s otcem Petrem Benešem na téma Kristus žije. Začátek v 9:00. Podrobnosti jsou na plakátku.
Na schůzi farních rad jsme se dohodli, že se zapojíme do Adopce na dálku. Proto je ode dneška pro tento úmysl vyhrazena dřevěná pokladnička vzadu v kostele. Kdo chcete, můžete do ní přispět svými penězi.

 

Ohlášky 27. neděle v mezidobí, 6. října 2019

V pondělí v 18:00 v hale bude další katecheze dospělých. Všichni jsou srdečně zváni.
Ve středu v 18:30 bude v hale setkání rodičů ministrantů. Prosíme, aby se zúčastnili rodiče všech ministrantů.
Ve čtvrtek je další zasedání farních rad.
Příští sobotu bude na Hukvaldech 20. ministrantská pouť. Podrobnosti jsou na plakátku.
Příští sobotu se koná výlet rodin do Hlučína.
Letošní podzimní farní pouť se bude konat v sobotu 19. 10. Odjezd v 8:00, příjezd kolem 17:00. Pojedeme na tři poutní místa naší diecéze: Mariahilf u Zlatých Hor, Uhlířský Vrch u Bruntálu a Cvilín u Krnova. Cena 230,- pro dospělé, děti zdarma. Všichni jsou srdečně zváni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: