(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Nanebevzetí Panny Marie, P. P. Rubens 1625

Ministrantský tábor v Zátoru u Krnova 11. - 16. srpna 2020

Reakce naší mládeže na koronavirovou krizi (ze stránek Svatého Hostýna)
Prázdninový farní tábor 2020 na faře v Potštátě

Ohlášky 19. neděle v mezidobí, 9. srpna 2020

Videokázání (nejen) pro děti - 19. neděle v mezidobí

Stále platí zpřísněná hygienická opatření. Podle vyjádření biskupství máme opět: povinnost nosit roušky, povinnost desinfekce při vstupu do kostela, a omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. To se týká také nedělních bohoslužeb v Pustkovci i když jsou prázdniny a náš počet v kostele je proto menší. Proto bude v neděli v Pustkovci ještě třetí mše - v 10:30. Prosím, abyste alespoň někteří přišli na tuto mši a odlehčili tak mše v 7:30 a v 9:00. O programu dalších nedělí vás budeme ještě informovat.
Z webu Krajské hygienické stanice: “Na základě denního monitoringu epidemiologické situace v Moravskoslezském kraji dospěla KHS MSK k závěru, že mimořádná opatření č. 16/2020 a č. 17/2020, vydaná v souvislosti se šířením koronaviru, zůstávají v platnosti beze změny, neboť nadále odpovídají stávající epidemiologické situaci v kraji ke dni 31.7.2020.” Pro nás to znamená hlavně to, že nás může být v kostele ve stejný čas pouze 100.

Podmínky účasti na bohoslužbě jsou:
1. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
2. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
3. Vynechává se podání ruky při pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
4. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před a v rámci obětování;
5. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele a na faře mimo hlavní bohoslužebný prostor, halu a WC.

 

Ohlášky 18. neděle v mezidobí, 2. srpna 2020

Videokázání (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

 

 

Ministrantský tábor bude 11. – 16. srpna v Zátoře.
Vážení rodiče,
I tento rok připravujeme pro vaše kluky ministrantský tábor. Tábor by měl proběhnout v termínu od 11. 8. do 16. 8. 2020 na faře v Zátoru. Cena bude 1000 Kč. Pokud by se tábor nekonal z důvodu koronavirové pandemie, tak bychom vám dali v předstihu vědět. Zatím počítáme s celým táborem.
Vyplněné přihlášky vybírá Mirek Juroška. Prosíme, abyste využili odeslání přihlášky pomocí e-mailu na tuto adresu: juroskam@seznam.cz
Děkuji
S přáním hezkého dne Vojtěch Godfryd
Přihláška na ministrantský tábor ve formátu doc a ve formátu pdf
Ministrantský tábor 2019

První svaté přijímání je přesunuto na podzim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek:  13. srpna 2020