(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Symbol této doby a výzva k modlitbě

Odpustky přivlastnitelné věrným zemřelým jsou prodlouženy (doplněno)

Biskupové se obrací ze Svatého Hostýna na věřící slovy sv. Jana Pavla II.: Nebojte se! ...
V neděli 4. října při mši sv. v 9:00 bylo 1. sv. přijímání

Ohlášky 30. neděle v mezidobí, 25. října 2020

Omezení bohoslužeb od 22. října 2020

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,
s ohledem na zpřísnění protiepidemických krizových opatřeních dnes vyhlášených vládou platí od zítřka 22. 10. 2020 mj.:
1. omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu max. dvou osob – což se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je povolena účast max. 10 osob.
2. Není omezena návštěva hřbitovů
Celý text krizového nařízení vlády
Společně s ostatními biskupy po dnešním plenárním zasedání ČBK vybízím, abychom zůstali lidem nablízku a byli připraveni poskytnout duchovní útěchu, pomoc a povzbuzení. I během přísných omezení je možné a potřebné poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření (celý text výzvy níže).
Prosím vás také o modlitbu za sebe navzájem. Přibývá spolubratří, kteří jsou nemocní. Stále ve vážném stavu je v novojičínské nemocnici o. Petr Dokládal. Podepírejme se prosím navzájem modlitbou i v tom je síla kněžského společenství.
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,
tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.
Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.
Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.
Spojujme se společně každý den ve 20:00 v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.
Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

+ Martin David
apoštolský administrátor

 

Videokázání (nejen) pro děti - 30. neděle v mezidobí

Nedělní liturgie - 30. neděle v mezidobí (Cyklus A)

S ohledem na přesné znění vládních ustanovení a především s ohledem na to, že se blíží dušičky jsou opatření v naší farnosti následující:
Na mši podle rozpisu intencí může být přítomen pouze jeden člen rodiny, která má intenci. Výjimkou jsou členové domácnosti, tedy ti, kdo s ním trvale bydlí.
V Krásném Poli budou mše až od 18:00, aby byl dostatečný prostor pro zpovědi před dušičkami!

Rozpis adorací a příležitostí ke zpovědi bez poučení:

Den Pustkovec
mše jako obvykle
Krásné Pole
Pondělí 16:00-17:00  
Úterý 16:00-17:00  
Středa 16:00-17:00  
Čtvrtek 16:00-17:00 17:00-18:00, mše v 18:00
Pátek 16:00-17:00  
Sobota 16:00-17:00  
Neděle 13:00-15:00 11:15-13:00, mše v 10:30

Další možností je návštěva o. Vladimíra a udělení svátosti smíření, eucharistie a pomazání nemocných v domácnosti.

Přeji vám všem, aby se pandemie tragicky nedotkla přímo ani vás, ani vašich rodin. Budu na vás myslet při mších, které i nadále budu sloužit vždy ten den, kdy jsou zadané a také v modlitbě.
Nezapomeňme, že máme ve farnosti i církvi ohromné společenství bratří a sester, kteří na nás myslí v modlitbě a mysleme na ně i my.
Vladimír Ziffer

 

 

Ohlášky 29. neděle v mezidobí, 18. října 2020

Videokázání (nejen) pro děti - 29. neděle v mezidobí
Všechna videa z "Vlčího doupěte" určená hlavně dětem (kanál YouTube P. Romana Vlka)

Nedělní liturgie - 29. neděle v mezidobí (Cyklus A)

V souvislosti s karanténou sděluji, že od soboty 17. října bude možno přistupovat ke svátosti smíření a eucharistii v těchto časech:

Den Pustkovec Krásné Pole
Pondělí 16:00-17:00  
Úterý 16:00-17:00  
Středa 16:00-17:00  
Čtvrtek 16:00-17:00 17:00-18:00
Pátek 16:00-17:00  
Sobota 16:00-17:00  
Neděle 13:00-15:00 11:15-13:00

Pokud nestihnu přejet z jednoho kostela do druhého včas, prosím o strpení.
Po osobní domluvě na čísle 775 197 438 je možno přistoupit ke svátosti smíření a eucharistii soukromě i v jiných časech, v kostele, nebo doma!
Zároveň stále platí, že mše budou slouženy v obvyklých časech a na zadaný úmysl. Pro ty, kdo mají intenci je možno se mše účastnit.
Do odvolání omezení počtu lidí na akcích na šest, nebudou probíhat žádné farní aktivity.

Budu moc rád, když zůstanete věrni naší farnosti i přes těžké podmínky v těchto dnech. Především v modlitbě. I já na vás v modlitbě vzpomínám nejen při každé mši, kterou v těchto dnech sloužím v naších kostelích.
Dále účastí na našem farním životě po skončení karantény. Budu rád, až vás opět uvidím.
Budu rád, když nám zůstanete věrni i v přispívání na život naší farnosti a to tak, že si necháte peníze, které byste dali v neděli při mši až na neděli, kdy mezi nás opět přijdete, nebo je pošlete na účet 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole).

Přeji vám všem trpělivost v této náročné době a hlavně hodně zdraví!
O. Vladimír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek:  29. října 2020