(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Ministrantský tábor 2019

Od 8. června jsou povolené bohoslužby pro 500 osob

Vážení rodiče,
I tento rok připravujeme pro vaše kluky ministrantský tábor. Tábor by měl proběhnout v termínu od 11. 8. do 16. 8. 2020 na faře v Zátoru. Cena bude 1000 Kč. Pokud by se tábor nekonal z důvodu koronavirové pandemie, tak bychom vám dali v předstihu vědět. Zatím počítáme s celým táborem.
Vyplněné přihlášky vybírá Mirek Juroška. Prosíme, abyste využili odeslání přihlášky pomocí e-mailu na tuto adresu: juroskam@seznam.cz
Děkuji
S přáním hezkého dne Vojtěch Godfryd

Přihláška na ministrantský tábor ve formátu doc a ve formátu pdf

Ohlášky na Slavnost Nejsvětější Trojice, neděle 7. června 2020

Videokázání pro děti - Slavnost Nejsvětější Trojice

V úterý ve škole od 9:30 bude společenství maminek.
Intence se budou přijímat v neděli 14. 6. v obvyklé době, tedy od 8:00 v Pustkovci a od 9:00 v Krásném Poli.
Co se týká ostatních farních akcí, ty jsou pozastaveny až do prázdnin.
První svaté přijímání je přesunuto na podzim.
Prázdninové tábory zatím zůstávají.

Podmínkami účasti na bohoslužbě bude:
1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb
(s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydezinfikují ruce;
3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
4. Vynechává se podání ruky při pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
5. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před a v rámci obětování;
6. Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
7. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele a na faře mimo hlavní bohoslužebný prostor a WC;
8. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty

 

Ohlášky na Slavnost Seslání Ducha Svatého, neděle 31. května 2020

V neděli 31. května je v 19:00 mše za ochranu lidského života od počátku.
Příští sobotu je od 16:00 pobožnost první soboty.
Intence se budou přijímat v neděli 14. 6. v obvyklé době, tedy od 8:00 v Pustkovci a od 9:00 v Krásném Poli.

Co se týká ostatních farních akcí, ty jsou pozastaveny až do prázdnin.
První svaté přijímání je přesunuto na podzim.
Prázdninové tábory zatím zůstávají.

 

Ministrantský tábor bude 11. – 16. srpna v Zátoře.
Farní tábor
letos proběhne 22. 7. – 1. 8. na faře v Potštátě. Cena: 2500 Kč.
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf
Krásnopolský farní tábor bude 2. 8 – 8. 8. ve Frýdlantě nad Ostravicí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek:  06. června 2020