(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
agape

Smysl Velikonoc
Úvodní pozvánka nás zve na samozásobitelskou akci, která začne na Bílou sobotu cca ve 23:00.
Svatý týden krok za krokem
Kristus - Oráč, zhudebněná báseň v prostředí Jurkovičovy křížové cesty na Svatém Hostýně
Stálá zpovědní služba v katedrále
Letošní diecézní setkání mládeže „Biscup“
Přihláška na letní farní tábor ve formátu pdf a docx
Farní aktivity ve školním roce 2018-19

Svatý týden 2019 v Pustkovci a Krásném Poli

Květná neděle 15. 4. Připomínka vjezdu Krista do Jeruzaléma.
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 14:00-18:00.
Krásné Pole: 10:15 - 10:30 a po mši
Jinak vždy přede mší.
Pustkovec  -  křížová cesta městem 15:00.

Pondělí 15. 4.:
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 15:00 - 16:45 a po mši

Úterý 16. 4.:
Od 10:00 návštěvy u nemocných

Středa 17. 4.:
Adorace a příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 15:00 - 16:45 a po mši

Zelený čtvrtek 18. 4.: Připomínka poslední večeře.
Adorace a příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 16:00 - 16:30 a po mši
Obřady:
Pustkovec: 17:00
Krásné Pole: 18:00
Poté adorace v Getsemanské zahradě.

Velký pátek 19. 4.: Připomínka umučení Krista.
Příležitost ke svátosti smíření:
Pustkovec: 8:00 - 10:00, 15:30 - 16:30.
Křížová cesta:
Pustkovec: 15:00
Krásné Pole: 17:15
Obřady:
Pustkovec: 17:00
Krásné Pole: 18:00

Bílá sobota 20. 4.:

nekoná se žádná veřejná bohoslužba
Adorace v Božím hrobě:
Pustkovec: od obřadů na Veký pátek do soboty 20:45
Krásné Pole: od obřadů na Veký pátek do soboty 16:00
Při této adoraci bude sbírka na chrámy ve Svaté zemi.

Vigílie Vzkříšení: Připomínka vzkříšení Kristova.
Obřady:
Pustkovec: 21:00
Krásné Pole: 20:00
V Pustkovci prosíme rodiče, aby jejich děti pomohly při obřadech s lucerničkami  -  přiveďte děti nejpozději dvacet minut před obřady do zákristie.
V Pustkovci po obřadech posezení ve farní hale. Prosím hospodiňky o příspěvek něčeho dobrého na společný stůl.

Boží hod velikonoční 21. 4.:
Pustkovec: 7:30, 9:00
Krásné Pole: 10:30
Při mších bude sbírka na Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci.
Po mších bude požehnání velikonočních pokrmů.

Pondělí velikonoční 22. 4.:
Pustkovec: 7:30, 9:00, 17:00
Krásné Pole: 7:30

V ostatních dnech jsou časy mší jako jindy.
Informace jsou na nástěnkách a na internetu.

 

Ohlášky na 5. neděli postní, 7. dubna 2019

Tuto sobotu byl velký předvelikonoční úklid. Děkuji všem, kdo pomohli připravit kostel na svátky.
V pondělí je v rámci náboženství pro 3. třídu focení na tablo k prvnímu sv. přijímání.
V pondělí v 18:00 v hale bude katecheze dospělých.
V pátek po mši a v neděli v 15:00 bude křížová cesta.
V neděli v 9:45 bude křížová cesta v Krásném Poli.
Ve čtvrtek kvůli zpovídání nebude náboženství v Krásném Poli!
Příští neděli je Květná neděle. Na začátku mší budou svěceny kočičky.
Příští neděli neděli budou prodávány výrobky misijní dílničky.
Příští neděli od 15:00 bude Křížová cesta městem. Všichni jsou srdečně zvaní.

Termíny předvelikonočních zpovědí:
Pustkovec:
sobota 13. 4.: 15:00 - 17:00 (i po mši)
neděle 14. 4.: 14:00 - 18:00
pondělí 15. 4.: 15:00 - 17:00 (i po mši)
středa 17. 4.: 15:00 - 17:00 (i po mši)
čtvrtek 18. 4.: 16:00 - 16:30
pátek 19. 4.: 8:00 - 10:00, 15:30 - 16:30
Krásné Pole:
čtvrtek 11. 4.: 16:15 - 17:30 (i po mši)
neděle 14. 4.: 10:15 - 10:30 (i po mši)
Také jako vždy přede mší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: