(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:

Homilie ze mše svaté 11.5.2021, P. Marián Pospěcha - z archivu TV Noe
V Noci kostelů 28. května si můžeme prohlednout pravoslavnou kapli sv. Andělů strážných
V Moravskoslezském kraji existuje projekt Otevřené chrámy a Děti se vrátily do lavic, ale jsou obavy z jejich závislostí na internetu

 

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 9. května 2021

Videokázání (nejen) pro děti na 6. neděli velikonoční
Nedělní liturgie na 6. neděli velikonoční
Homilie ze mše svaté 2. 5. 2021, P. Marián Pospěcha - z archivu TV Noe

Vzhledem k pandemické situaci, v níž se nacházíme je program života farnosti následující:
Časy mší jsou: ve všední dny tak, jako obvykle, v neděli 7:30,9:00,10:30 a ve 14:00.
Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. V Pustkovci budou mše v 6:30 a 17:00.
Z mimoliturgických aktivit zůstává:
Biřmovanci v pátek v 18:0 a společenství mládeže v pátek 19:00. Oboje bude prezenčně v hale na faře.
V pondělí vyučování náboženství pro předškoláky a celý 1. stupeň v obvyklých časech.
Ve středu dětská mše. Děti při ní zůstanou v lavicích u rodin.
Ve středu ministrantská schůzka.

Biřmovanci si mají v pátek donést potvrzení o křtu a nahlásit jméno kmotra a biřmovací jméno.
Tuto neděli je při mších sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Příšti neděli 16. 5. bude dopoledne zapisování intencí na druhé pololetí. V Pustkovci mezi první a druhou mší, v Krásném Poli od 9:00.
Celý květen bude v pondělí po mši májová pobožnost.
22. 5. se bude konat - pokud dojde k dalšímu rozvolnění - výlet rodin. Další informace budou dávány průběžně.

 

Ohlášky na 5. neděli velikonoční 2. května 2021

Videokázání (nejen) pro děti na 5. neděli velikonoční
Nedělní liturgie na 5. neděli velikonoční

Slovo biskupa k rozvolnění:
Od pondělí 26. 4. neplatí omezení na 10% kapacity, ale možnost naplnit kapacitu při dodržení rozestupů 2 metry mezi účastníky bohoslužby, pokud nejsou členy jedné domácnosti. Neplatí ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.
Při bohoslužbě je dále potřeba používat roušky nebo respirátory a při vstupu do kostela si desinfikovat ruce. Přesto, že to není výslovně uvedeno, žádám Vás, abychom i nadále neužívali svěcenou vodu v kropenkách a při mši svaté vynechali pozdravení pokoje.
Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání zatím umožněny nejsou.

Vzhledem k pandemické situaci, v níž se nacházíme je program života farnosti následující:
Časy mší jsou: ve všední dny tak, jako obvykle, v neděli 7:30,9:00,10:30 a ve 14:00.
Z mimoliturgických aktivit zůstává:
Biřmovanci v pátek v 18:00 online konferenci na tomto odkaze:https://meet.google.com/ddk-buin-jqh a společenství mládeže v pátek 19:00.
V pondělí vyučování náboženství pro předškoláky a celý 1. stupeň v obvyklých časech.
Ve středu dětská mše. Děti při ní zůstanou v lavicích u rodin.
Ve středu ministrantská schůzka.
Tuto neděli je ve 14:00 mše za ochranu lidského života od počátku.
Biřmovanci si mají do pátku rozmyslet, zda jim na biřmování 5. 6. v 10:00 stačí 15 míst pro rodinu. Nikdo kromě biřmovanců, jejich kmotrů a rodin nebude mít na mši přístup. Příští pátek 14. 5. v 18:00 bude schůzka na faře v hale, nikoliv online. Je třeba donést potvrzení o křtu a nahlásit jméno kmotra a biřmovací jméno.
Příští neděli je při mších sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
22. 5. se bude konat - pokud dojde k dalšímu rozvolnění - výlet rodin. Další informace budou dávány průběžně.
V neděli 16. 5. bude dopoledne zapisování intencí na druhé pololetí.
Celý květen bude v pondělí po mši májová pobožnost.

Ministrantský tábor
se bude konat 3.8.-8.8. v Partutovicích.
Také je stále možno se přihlašovat na farní tábor. Bude se konat od středy 21.7 do soboty 31.7.2021 na faře v Blahutovicich.

 

 

Přihláška na ministrantský tábor 2021 v Partutovicích, - formát doc a formát pdf

Farní tábor letos proběhne od středy 21. 7. do soboty 31. 7. 2021 na faře v Blahutovicich.
Cena 3000 Kč, pozvánka
Přihláška na dětský farní prázdninový tábor - formát doc a formát pdf

 

Budeme rádi, když přispějete do farní pokladny při nedělních sbírkách více penězi, než jste zvyklí obvykle v neděli dávat. Také můžete kdykoliv dát peníze do dřevěné kasičky vzadu v kostele. Sbírka na potřeby kostela bude vyhlášena později, snad v průběhu ledna. Mnohokrát děkuji za každou Vaší korunu. Další možnost, jak finančně podpořit farnost, je zaslat jakoukoliv částku na účet 1661605319/0800 (Pustkovec) nebo 1661706339/0800 (Krásné Pole). V tom případě Vám na vyžádání vydáme potvrzení o daru, které bude možno uplatnit jako daňový odpočet.
Rád bych poděkoval všem, kteří již přispěli, ať už do nedělních sbírek, dřevěné pokladničky v kostele, nebo přímo na účet. Moc si vaší pomoci farnosti vážím.

 

 

 

Aktualizace stránek:  13. května 2021