(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519, rkf.ostravapustkovec@doo.cz, IČ 73634069

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Poutní slavnost v Krásném Poli
Poutní slavnost v Krásném Poli (klik)

Slavnost k 20. výročí posvěcení kostela v Krásném Poli, neděle 17. října, pozvánka

Historie kostela v Krásném Poli (pdf kopie Kroniky kostela sv. Hedviky)

Duchovní obnova pro maminky

Liturgický kalendář

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek:  18. října 2021