(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733741519 a 775197438, farnost.pustkovec@gmail.com, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (Pustkovec), 1661706339/0800 (Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Kostel v Pustkovci

Do kostela na kole nejen 16. a 17. září 2017

Hodiny náboženství ve školním roce 2017/18

Ohlášky na 24. neděli v mezidobí, 17. září

Tuto neděli je při mších sbírka na církevní školy.
V pondělí v 18:00 v hale bude katecheze dospělých.
Hodiny náboženství budou probíhat jako v minulém školním roce. Vyučování náboženství začne v pondělí 18. 9.
Od úterý začínají v 19:00 mše pro vysokoškoláky.
Zkoušky na dětskou mši probíhají každou středu od 16:15.
V pátek bude ve třídě v 19:00 první společenství mládeže. Všichni mladí jsou srdečně zvaní!
Protože je v našem kostele příští sobotu v 18:00 koncert v rámci Svátováclavského festivalu, na který vás zveme, bude mše ráno v 7:30
Příští neděli v 10:15 ve třídě bude prvni nedělní zkouška malé scholy.
Příští neděli v 19:00 bude v Pustkovci mše za ochranu lidského života od počátku.
V září a v říjnu budou probíhat organizační schůzky, vždy od 19:00:
20. 09.: farní rady, 27. 09.: akolyté, 04. 10.: lektoři, 11. 10.: Večeřadlo, Živý růženec, mariánští ctitelé,
18. 10.: varhaníci, 25. 10.: uklízečky
Prosíme všechny dotyčné, aby se zůčastnili!
21. 10. se bude konat pouť do Koclířova. Všichni jsou srdečně zvaní!

 

Ohlášky na 23. neděli v mezidobí, 10. září

Tuto neděli 10. 9. bude při mších sbírka na obnovu spáleného kostela Božího těla v Třinci-Gutech. Celé září bude k tomuto účelu vyčleněna dřevěná pokladnička vzadu v kostele.
Tuto neděli bude na mariánském místě na spojovací cestě mezi Krásným Polem a Velkou Polomí(cyklotrasa tam míjí potok Meznice) v 15:00 mariánská pobožnost. Všichni jsou srdečně zváni.
V úterý 12. 9. od 9:30 bude ve škole první společenství maminek.
Sbor - první zkouška: již toto útery v 18:30 v hale.
Zkoušky na dětskou mši probíhají každou středu od 16:15.
Příští neděli je při mších sbírka na církevní školy.
22. 9. bude ve třídě v 19:00 první společenství mládeže. Všichni mladí jsou srdečně zvaní!
24. 9. v 10:15 ve třídě bude prvni nedělní zkouška malé scholy.
21. 10. se bude konat pouť do Koclířova. Všichni jsou srdečně zvaní!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek - mm/dd/rok: