(Sv. Cyril a Metoděj)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec

(diecéze ostravsko-opavská, děkanát Ostrava)

Římskokatolická farnost Ostrava - Pustkovec, Pustkovecká 350,
708 00 Ostrava - Pustkovec, kněží ve farnosti
tel.  733 741 519 a 775 197 438, farar@farnostpustkovec.cz, IČ 73634069
Bank. spojení: 1661605319/0800 (pro Pustkovec), 1661706339/0800 (pro Krásné Pole)

Úvodní stránka

Aktuální fotografie (kresba) a upozornění na nejnovější příspěvky na stránkách:
Biřmování

Přihláška na prázdninový ministrantský tábor - doc a pdf
Naše děti zpívaly a koncertovaly na oslavu Dne matek 8. května - videozáznam
Dva významné dny v naší farnosti
Děti, které půjdou letos k Prvnímu sv. přijímání

Přihláška na letní prázdninový farní tábor - doc a pdf a taky pozvánka na něj

Ohlášky na 9. neděli v mezidobí 29. května

I tuto neděli nebude výjmečně v hale po mši nedělní káva! Příští neděli už zase bude.
Tuto neděli 29. 5. je v 19:00 v Pustkovci mše obětovaná za ochranu lidského života od početí.
Ve středu 1. 6. bude adorace a příležitost ke svátosti smíření již od 15:00.
Příští neděli 5. 6. bude v 17:30 ve škole u sester misijní klubko.
V úterý je svátek Navštívení Panny Marie.
V pátek je slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova.
Ve čtvrtek 2. 6. v 19:00 bude zasedání farních rad, na kterém se bude jednáno o zlepšení zabezpečení areálu kostela a fary.
Příští neděli, 5. 6. 2016 v 10:00 nás o. biskup zve na slavnostní bohoslužbu, která se uskuteční na Masarykově náměstí v Ostravě. Mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner a homilii by měl přednést brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mše svatá bude slavena také za účasti apoštolského nuncia Giuseppe Leanzi.
Členové sboru v Pustkovci zvou mezi sebe všechny, kdo mají zájem přispět svou trochou ke krásnému prožívání nedělních mší. Máme i své internetové stránky. Adresa bude uvedena na farních stránkách.
V květnu jsou májové pobožnosti. V neděli po mši v 9 hodin. Další budou každé pondělí po večerní mši.
Prosíme všechny, kdo mají fotografie akcí naši farnosti, aby je poslali na emailovou adresu: v.zifra74@gmail.com, nebo je dali přímo o. Vladimírovi na flashdiscích. Tyto fotografie budou použity v prezentaci našeho farního života na Noci kostelů.
Ministrantský tábor proběhne 1.-6. 8. v Lubině. Přihláška je na farních stránkách.

 

Ohlášky na Slavnost Nejsvětější Trojice, 22. května

Kostel v Pustkovci

Tuto neděli 22. 5. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Tuto neděli 22. 5. bude v 17:30 ve škole u sester misijní klubko.
V pondělí 23. 5. v 18:00 v hale bude další katecheze dospělých. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý 24. 5. bude v 9:30 společenství maminek.
Ve středu 25. 5. se koná pouť na Svatý Hostýn. Odjezd v 7:00 od kostela. Cena 170 Kč. Přihlaste se prosím v sakristii.
Ve čtvrtek 26. 5. V 19:00 bude schůzka ohledně noci kostelů.
Příští neděli 29. 5. je v 19:00 v Pustkovci mše obětovaná za ochranu lidského života od početí.
V úterý 17. 5. Začala oprava podlahy ve farní hale. Proto nebude tuto neděli výjímečně v hale po mši nedělní káva! Příští neděli už zase bude.
V květnu jsou májové pobožnosti. V neděli po mši v 9 hodin. Další budou každé pondělí po večerní mši.
Ve čtvrtek 2. 6. v 19:00 bude zasedání farních rad, na kterém se bude jednáno o zlepšení zabezpečení areálu kostela a fary.
V kostele máme tablo dětí, které letos přistoupí k Prvnímu svatému přijímání, které se koná 29. 5. v 9:00. Prosím, abyste se za ně modlili.

Kostel v Krásném Poli

Tuto neděli 22. 5. bude při mších pravidelná sbírka na potřeby kostela a farnosti.
Tuto neděli 22. 5. bude v 17:30 ve škole u sester misijní klubko.
V pondělí 23. 5. v 18:00 v hale bude další katecheze dospělých. Všichni jsou srdečně zvaní.
V úterý 24. 5. bude v 9:30 společenství maminek.
Ve středu 25. 5. se koná pouť na Svatý Hostýn. Odjezd v 7:00 od kostela. Cena 170 Kč. Přihlaste se prosím v sakristii.
Příští neděli 29. 5. je v 19:00 v Pustkovci mše obětovaná za ochranu lidského života od početí.
V květnu jsou májové pobožnosti. V neděli přede mší.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace stránek: 30. května 2016